Städpulsens kvalitetspolicy

Kvalitet är att inom helheten säkerställa varje överenskommen del och att hålla vad man lovar! Städpulsen ska vara ett företag att lita på. Städpulsen möter sina kunder med öppenhet och professionalism. Städpulsen håller sig informerad om kundernas behov, så att tjänster och produkter alltid är kundanpassade. Städpulsens medarbetare arbetar enligt devisen ” att sluta bli bättre är att sluta vara bra”.

Städpulsen arbetar förebyggande genom att styra och leda sina processer mot satta mål. Städpulsen säkrar processernas resultat i samverkan med medarbetare och kund.

Alla medarbetare i Städpulsen ska ta ansvar för kvaliteten i eget arbete.

Kunden avgör hur väl Städpulsen lyckats.

Varje avdelning ska inom sitt ansvarområde se till att det finns tydliga anvisningar om tillämpningen av policys och instruktioner, samt att medarbetarna känner till och arbetar efter dem.

Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig informerad om tillämpningen av policyn samt att arbeta efter den.

Behöver du hjälp eller har frågor?

Ring 08-522 14 419 eller maila info@stadpulsen.se

Vi tar miljöansvar!

 

Städpulsen tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling. I en bransch som omsätter stora mängder kemikalier krävs ett engagemang och intresse utöver det vanliga för att pressa miljöpåverkan till ett minimum.
Vi har städat totalt

100 tal kvm i år...
...vilket har sparat in

cl kemikalier
...och otroliga

liter vatten.