Städpulsens miljöpolicy

Städpulsen tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling. I en bransch som omsätter stora mängder kemikalier krävs ett engagemang och intresse utöver det vanliga för att pressa miljöpåverkan till ett minimum.

 

Vi tar ansvar genom att:
 

  • Arbeta kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från transporter
  • Ta hänsyn till miljöaspekter vid tjänsteutveckling, materialval och arbetsinstruktioner
  • Föra en öppen dialog om miljöarbetet med kunder, anställda,
    leverantörer och andra intressenter
  • Följa kemikalieinspektionens bevaknings- och observationslista
  • Utnyttja vatten och andra naturresurser effektivt
  • Alltid använda miljöklassificerat material


Varje medarbetare ska inom sitt ansvarsområde säkerställa att miljöhänsyn är en naturlig del av verksamheten. Förutsättningar ska skapas så att varje medarbetare kan arbeta i linje med miljöpolicyn. Förutom denna miljöpolicy anpassar vi oss till Svanens högt ställda krav när det gäller vårt löpande miljöarbete.

Behöver du hjälp eller har frågor?

Ring 08-522 14 419 eller maila info@stadpulsen.se

Vi tar miljöansvar!

 

Städpulsen tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling. I en bransch som omsätter stora mängder kemikalier krävs ett engagemang och intresse utöver det vanliga för att pressa miljöpåverkan till ett minimum.
Vi har städat totalt

100 tal kvm i år...
...vilket har sparat in

cl kemikalier
...och otroliga

liter vatten.