Miljö och KvaliteT

Vi är miljömärkta med Svanen

Svanenmärkt städfirma innebär att vi är med och genomför betydande miljöförbättringar i städbranschen. Vi använder miljömärkta rengöringsmedel och material samtidigt minskar vi förbrukningen av kemikalier och vatten. Vi minskar klimatpåverkan genom att undvika transporter och åka kommunalt där det går och i sista hand använda fordon med mindre klimatpåverkan.  Ni får en ren inomhusmiljö och slipper utsläpp av farliga partiklar och ämnen under och efter städningen och tillsammans får vi ett gott samvete. Bra för miljön och bra för människan!

Svanenmärkt städfirma som bryr sig om din hemmiljö
VI ÄR SVANENMÄRKTA

Vad innebär det för städningen?

AUKTORISERADE MED KOLLEKTIVAVTAL!

Vad innebär det för städningen?

Miljö

Den 12 november 2010 erhöll Städpulsen AB Svanenlicens. Svanenmärkningen gäller alla våra städtjänster t.ex. hemstädning, flyttstädning, storstädning, textiltvätt, fönsterputsning, fastighetsstädning, trappstädning, kontorsstädning, golvvård, flyttstädning, och byggstädning.
Det ledningssystem som vi följer är dessutom iso-certifierat för miljö och kvalitet.

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi tar ansvar genom att:

  • Arbeta kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från transporter
  • Ta hänsyn till miljöaspekter vid tjänsteutveckling, materialval och arbetsinstruktioner
  • Föra en öppen dialog om miljöarbetet med kunder, anställda,
  • leverantörer och andra intressenter
  • Följa kemikalieinspektionens bevaknings- och observationslista
  • Utnyttja vatten och andra naturresurser effektivt
  • Alltid använda miljöklassificerat material

Varje medarbetare ska inom sitt ansvarsområde säkerställa att miljöhänsyn är en naturlig del av verksamheten. Förutsättningar ska skapas så att varje medarbetare kan arbeta i linje med miljöpolicyn. Förutom denna miljöpolicy anpassar vi oss till Svanens högt ställda krav när det gäller vårt löpande miljöarbete.

Kvalitet

Förutom att Svanen-märkningen omfattar både miljö- och hälsokriterier så ställer det även krav på system för kvalitetsuppföljning. Vårt uppföljningssystem säkerställer att ni får en miljövänlig städning som ni kan vara stolta över.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Kvalitet är att inom helheten säkerställa varje överenskommen del och att hålla vad man lovar! Städpulsen ska vara ett företag att lita på. Städpulsen möter sina kunder med öppenhet och professionalism. Städpulsen håller sig informerad om kundernas behov, så att tjänster och produkter alltid är kundanpassade. Städpulsens medarbetare arbetar enligt devisen ” att sluta bli bättre är att sluta vara bra”.

Städpulsen arbetar förebyggande genom att styra och leda sina processer mot satta mål. Städpulsen säkrar processernas resultat i samverkan med medarbetare och kund.

Alla medarbetare i Städpulsen ska ta ansvar för kvaliteten i eget arbete.

Kunden avgör hur väl Städpulsen lyckats.

Varje avdelning ska inom sitt ansvarområde se till att det finns tydliga anvisningar om tillämpningen av policys och instruktioner, samt att medarbetarna känner till och arbetar efter dem.

Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig informerad om tillämpningen av policyn samt att arbeta efter den.

Vilopuls Hemma och på jobbet

Låt miljöproffs sköta städningen

Vi tar miljö på allvar

Vi värnar om våra medarbetare och vår gemensamma miljö. Den 12 november 2010 erhöll Städpulsen AB Svanenlicens. Vi erbjuder Svanenmärkt hemstädning och fönsterputs. Svanenmärkningen gäller även trappstädning, kontorsstädning, golvvård, flyttstädning, byggstädning och storstädning. Vårt miljöarbete är ständigt pågående.

Vi har städat totalt

123213

100 TAL KVM I ÅR …

… VILKET HAR SPARAT IN

123213

CL KEMIKALIER …

… OCH OTROLIGA

123213

LITER VATTEN

Var jobbar vi

VI JOBBAR I STOCKHOLM - UPPSALA

Att hitta ett pålitligt städföretag för hemstädning i Stockholm kan vara en djungel. Ska du anlita en städfirma för hemstädning, flyttstädning eller fönsterputsning? Välj ett städföretag som är certifierat av andra. Vi är ett auktoriserat servicebolag. Det betyder att vi har fått kvitto på att vi har alla papper i ordning och att vår verksamhet är genomlyst och schysst. Dessutom är vi en av få städfirmor i Sverige som kan erbjuda en Svanenmärkt hemstädning. Vi är experter på att nå en hög kvalitet på städningen utan att använda miljöfarliga medel. Bra för dig och bra för miljön. Från vårt kontor i Sollentuna servar vi nästan hela Stockholm län, ända till Uppsala med våra städtjänster för hem och företag – och har flera tilläggstjänster som exempelvis trädgårdsvård. Vill du ha referenser utöver dem du hittar här på hemsidan; hör av dig till oss.

VI JOBBAR I SÖDERTÄLJE - MÄLARDALEN

Städpulsen är miljöproffs inom hemstädning och lokalvård – och även trädgårdsarbete. Sedan starten har vi växt ordentligt. Idag är Södertälje ett av tre nav från vilket som vi servar en hel region. Vår lokala förankring gör oss extra kvalitetsmedvetna; många av våra medarbetare bor i Södertälje eller de orter som de arbetar i. Boende och organisationer i Sörmland och Södertäljeområdet kan välja på löpande städning, fönsterputsning, storstädning, golvvård, trädgårdshjälp, textiltvätt eller flyttstädning. Många av våra tjänster är Svanenmärkta. Våra anställda har kollektivavtal och har fått vidareutbildningar av oss. Vi är en seriös städfirma att lita på.

VI JOBBAR I HALLAND

Välkommen till Städpulsen i region Halland! Vi erbjuder miljövänliga hemstädning och andra städtjänster på en rad platser i och runt Halmstad. Våra duktiga medarbetare, som har trygga anställningar med kollektivavtal, är utbildade inom städteknik för de tjänster de jobbar med. Vi erbjuder en rad olika ruttjänster för privatpersoner, lokalvård för organisationer och företag; allt från återkommande hemstädning och företagsstädning, fönsterputsning, storstädning och flyttstädning till trädgårdstjänster. Vår miljömedvetenhet genomsyrar alla våra tjänster. Ett kvitto på vårt miljöarbete är att våra städtjänster har fått Svanens miljömärkning. Ett annat att vi är ett certifierat servicebolag av Almega. Du kan alltså lita på att våra tjänster håller hög kvalitet. Om du vill veta mer, kolla gärna våra referenser bland kunder i Halmstad. Välkommen att pröva oss.

VI JOBBAR I SKÅNE

Välkommen till Städpulsen i region Skåne! Vi erbjuder miljövänlig hemstädning och andra städtjänster på flera platser i nordvästra Skåne. Vi erbjuder flera ruttjänster för privatpersoner som t.ex. hemstädning, fönsterputsning och flyttstädning. Vi erbjuder även lokalvård till företag och föreningar. För oss är kvalité och miljö något som genomsyrar alla våra tjänster. Ett kvitto på vårt miljöarbete är att våra städtjänster blivit Svanenmärkt. Ett annat att vi är ett auktoriserat serviceföretag av Almega. Du kan alltså lita på att våra tjänster håller hög kvalitet och känna dig trygg. Välkommen att testa oss.