VISSELBLÅSARE

visselblåa

VISSELBLÅSARE

Städpulsen AB eftersträvar alltid högsta standard vad gäller transparens, ansvarstagande och integritet inom vår verksamhet. För att säkerställa att vårt företag och vår verksamhet präglas av dessa värderingar erbjuder vår visselblåsarfunktion en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter, samt beteenden som skulle kunna vara oetiska eller olagliga.

På den här sidan kan du läsa mer om vår process för visselblåsning och hur du rapporterar in detta till oss.

vem kan rapportera?

För att skyddas av visselblåsarlagen ska den som rapporterar vara i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det innebär att personen ska vara anställd eller tidigare anställd, inhyrd konsult, praktikant eller arbetssökande till företaget. Du som rapporterar är skyddad av denna lag mot all form av bestraffning med anledning av din rapportering.

VAD SKA RAPPORTERAS?

Du kan rapportera om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Exempel på vad som kan rapporteras in är mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring. Rutinen ska inte användas för att rapportera om egna synpunkter om hur verksamheten styrs eller enskilda anställningsförhållanden.

VISSELBLÅSARFUNKTION 

Vi erbjuder visselblåsarfunktion  

HUR KAN MAN RAPPORTERA?

Vi uppmuntrar våra medarbetare att i första hand rapportera till sin chef, eller chefen ovanför. Om detta inte är möjligt finns möjlighet att använda vår visselblåsarfunktion via nedanstående formulär (kommer snart). Via formuläret kommer du att vara anonym då vi inte kommer ha några kontaktuppgifter till dig. Vi ser dock gärna att du lämnar någon typ av kontaktuppgift i de fall vi önskar kontakta dig för ytterligare uppgifter, samt för att kunna återkoppla till dig.

 

Det går också bra att skicka ett mejl till visselblasare@stadpulsen.se, men då minskar din anonymitet då din mejladress kommer att synas för mottagaren. Du kan även skicka ett vanligt brev till nedanstående adress eller ringa växeln 0775-333011 och be att få tala med visselblåsarfunktionen.Hanteringen av alla lämnade uppgifter är konfidentiell under hela processen.

 

Visselblåsarfunktionen, Städpulsen AB

Lännockvägen 2

152 42 Södertälje

 

Du kan även vända dig till en myndighets visselblåsarkanal. Sådana kanaler finns hos ett stort antal myndigheter, bland annat Arbetsmiljöverket, Finansinspektionen, Skatteverket, Integritetsmyndigheten och många fler som har ansvar för olika områden i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATT TÄNKA PÅ VID RAPPORTERING

Vad vill du rapportera om? Beskriv så utförligt som möjligt vad det är som har hänt. Använd gärna nedanstående punkter som stöd för att få med så utförlig information som möjligt.

 

- Vad är det för missförhållande som du har uppmärksammat?

- Var har det ägt rum?

- När hände det? Ange datum och tid och om det är något återkommande

- Om du har dokument, bilder, e-post eller annat underlag kan du bifoga det.

 

Kom ihåg att skriva med dina kontaktuppgifter om det är ok att vi kontaktar dig för uppföljande frågor, eller om du vill ha återkoppling i ärendet.

VAD HÄNDER MED MIN RAPPORTERING?

Din rapportering kommer att hanteras av en särskild grupp som kommer arbeta oberoende med dina uppgifter. Ingen annan i företaget kommer att kunna ta del av de uppgifter som du har lämnat.

 

Om du har lämnat kontaktuppgifter kommer du att få en bekräftelse på att vi har tagit emot dina uppgifter inom sju dagar, samt få en återkoppling på de åtgärder som vidtagits med anledning av din anmälan inom tre månader. Väljer du att vara anonym kommer du inte att få någon bekräftelse eller återkoppling.

VI TAR MILJÖ PÅ ALLVAR

Vi värnar om våra medarbetare och vår gemensamma miljö. Den 12 november 2010 erhöll Städpulsen AB Svanenlicens. Vår städfirma erbjuder Svanenmärkt hemstädning och fönsterputs. Svanenmärkningen gäller även trappstädning, kontorsstädning, golvvård, flyttstädning, byggstädning och storstädning. Vårt miljöarbete är ständigt pågående.

VI HAR STÄDAT TOTALT

100 TAL KVM I ÅR ...

... VILKET HAR SPARAT IN

CL I KEMIKALIER ...

... OCH OTROLIGA

LITER VATTEN

Var jobbar vi